Our Blog

Our Blog

SIG COMBIBLOC THAILAND

ผลงาน
featured image

บริษัทเอสไอจี คอมบิบล็อค ประเทศไทย คือ ผู้นำระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่อัดลม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมต่างๆ ซึ่งเน้นความสะอาดและคุณภาพของสินค้าและการทำงานของพนักงาน ด้วยโครงสร้างของโรงอาคารเป็นหลังคาเหล็กขนาดใหญ่ ความร้อนสะสมมีมาก ซ่อมรั่ว กันซึม ด้วยใช้ซิลิโคนที่ทนความร้อนได้ดีมากๆ และทำให้หลังคามีอายุการใช้งานนานขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี จึงไว้วางใจให้ บริษัทบิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลายเข้ามาดูแลในส่วนนี้  เพราะเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องหลังคา