Our Blog

Our Blog

NOVACYL (THAILAND) LTD.

ผลงาน
featured image

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัท บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด  เข้าทำงานกันซึมบริเวณดาดฟ้าอาคารสำนักงานสื่อสาร  และด้วยความเป็นมืออาชีพสามารถทำงานได้รวดเร็ว  ทำงานอย่างมีคุณภาพ และใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน  จึงทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า นึกถึงหลังคานึกถึงเรา