Our Blog

Our Blog

MCKEY FOOD SERVICES (THAILAND) LTD.

ผลงาน
featured image

บริษัท แมคคีย์ นับเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตและจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง โดยจัดจำหน่ายให้กับ McDonald’s ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และฮ่องกง ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของวัสดุที่จะมาซ่อมหลังคาที่เน้นเป็นอย่างมากว่าต้องไม่มีสารเคมีและไม่เป็นพิษ ดังนั้นจึงไว้วางใจให้บริษัท   บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำหลังคา เข้ามาแก้ไขปัญหา ในการทำกันซึมหลังคาโรงงาน ด้วย ซิลิโคนเซรามิค ของ บริษัท บิ๊กเพาเวอร์ ซัพพลาย ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้สามารถทนความร้อนได้ดีกว่า และมีอายุการใช้งานของหลังคานานกว่า และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราได้ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง