Our Blog

Our Blog

Bangkok Eagle

ผลงาน

บริษัทบางกอกอีเกิ้ล เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ให้รถยนต์ซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำรั่วซึมลงเครื่องจักรที่ กำลังทำงานอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่  และพื้นที่หลังคาของบริษัทบางกอกอีเกิ้ลมีขนาดที่ใหญ่มาก ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ทำให้มีปัญหาน้ำรั่วแน่นอน  ซึ่งทางบริษัท Big power ได้เข้าไปสำรวจปัญหาซึ่งพบหลายจุดที่มีปัญหาซึ่งเหมาะสมแก่การซ่อมแซ่ม รอยต่อของหลังคาทั้งหมด จึงได้รับการไว้วางใจให้ทำ Waterproof ทั้งหลังคา