Our Blog

Our Blog

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ผลงาน
featured image

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาการศึกษาที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในด้านผู้ผลิตผลงานทางวิชาการ จนเป็นอันดับแนวหน้าของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลังคาอาคารที่แต่ละวันโดนความร้อนจากแสงแดด อันเป็นสาเหตุของรอยรั่ว ไว้วางใจให้บริษัทบิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำหลังคา และเป็นมืออาชีพตัวจริงด้านงานหลังคาโรงงาน มาดูแลและแก้ไขด้วยวิธีการทำกันซึมแนวรอยต่อด้วยซิลิโคนเซรามิคจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนความร้อนได้ดี ทำให้หลังคาไม่ม้วนงอ แตกหัก กรอบ และลอกล่อนยากขึ้น และสามารถรองรับการขยายตัวของหลังคาเมื่อโดนความร้อนได้ดีกว่าเดิมด้วย