Our Blog

Our Blog

หลังคาควรได้รับการดูแล?

ผลงาน
featured image

สภาพอากาศภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลังคา

แสงแดดหรือสภาพอากาศอาจมีผลต่อหลังคาโรงงานได้ อาทิ เช่น สีของหลังคาซีดหรือจางลงไป ทำให้พื้นผิวบางลง เกิดรอยรั่ว น้ำรั่วซึมได้ และที่แย่ไปกว่านั้น เกิดการชำรุดเป็นรู บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย ได้มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพทางด้านงานหลังคา งานซ่อมรั่ว กันซึมดาดฟ้าและ สีเซรามิค รวมไปถึงงานทาสีทั่วไป ยินดีและพร้อมให้บริการกับคุณลูกค้า

การเคลือบหลังคา

ผลงาน
featured image

การเคลือบหลังคา

การเคลือบหลังคาด้วยสีฉนวนกันความร้อน (Tempcoat) จะทำให้อากาศภายในอาคารหรือโรงงานเย็นลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง) เพื่อป้องกันหลังคาจากภายนอก (เคลือบผิวหลังคาด้านบนด้วยสีฉนวนกันความร้อน Tempcoat) ทำให้หลังคามีอายุการใช้งานนานขึ้น สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้งเป็นฉนวนสะท้อนความร้อน จะทำหน้าที่เคลือบที่ผิวด้านนอกของอาคารเป็นการป้องกันความร้อนลักษณะสะท้อนความร้อนโดยการใช้สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้งเคลือบทาไว้ที่ผิวด้านนอกของอาคาร หรือโรงงานบริเวณหลังคา เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร

บริการงานซ่อมรั่วและสีกันความร้อน

ผลงาน
featured image

ด้วยฝีมือ ของความเป็นมืออาชีพ

หลังคาขนาดใหญ่เมื่อเกิดการสะสมมากๆ จากความร้อนก็จะทำให้หลังมีสภาพที่เก่า และชำรุดได้ง่ายกว่าปกติ เกิดรอยซีดจางเป็นจุดๆ จึงต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  การเคลือบหรือพ่นสีกันความร้อน และสีเซรามิก TempCoat ในบริเวณ หลังคา, ดาดฟ้า หรือผนังอาคาร เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลด ระบาย และสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์จะผ่านเข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างมี ประสิทธิภาพจากทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านหลังคา การซ่อมรั่ว บริการงานทาสีทั่วไป

แก้ไขปัญหาด้วยสีกันความร้อน จากญี่ปุ่น

ผลงาน
featured image

เมื่อหลังคาต้องได้รับการแก้ไข

เมื่อหลังคาที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มักจะเกิดการ แตก ร้าว หรือพัง หลังคาที่มีขนาดใหญ่ เมื่อได้รับความร้อนสะสมมากหรือเป็นระยะเวลายาวนาน อาจจะทำให้หลังคามีสภาพที่เก่าและเกิดการผุ กร่อนเกิดขึ้นได้ เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่ภายในตัวโรงงานหรืออาคารได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย มีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับทางด้านหลังคา

ทำอย่างไรกับปัญหาที่เกิด?

ผลงาน
featured image

หลังคามีขนาดใหญ่

เกิดความร้อนสะสมมากเมื่อถูกสัมผัสกับเปลวแดด  เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่ภายในตัวโรงงานหรืออาคารได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย มีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับทางด้านหลังคา ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจกับ บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลายในเรื่องของงาน ซ่อมรั่ว รอยแตกร้าว  ตลอดจนแก้ไขปัญหาซ่อมแซ่มน้ำรั่วซึมบริเวณหลังคา

หลังคาต้องได้รับการดูแลอยู่เสมอ

ผลงาน
featured image

ป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม บนหลังคา

หลังคาเมื่อเกิดการใช้งานเป็นระยะเวลาที่นานๆ หลังคาก็จะมีสภาพที่ชำรุด เกิดรอยรั่ว ผุพังขึ้น แสงแดดเมื่อสัมผัสมายังพื้นผิวของหลังคา ก็ทำให้สีหลังคามีสีที่ซีดจาง และเก่าได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิม ด้วยความไว้วางใจ มืออาชีพตัวจริงด้านงานหลังคาจากทีมงาน  บริษัท บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย

บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงาน
featured image

บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในด้านการระบายความร้อน การปรับอากาศ และการแช่เย็นสำหรับที่พักอาศัย อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เราได้รวมเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่า จากแบรนด์และฝ่ายงานผู้นำอุตสหกรรมต่างๆ ของเรา เช่น โคปแลนด์ ไวท์รอดเจอร์ส และโฟลว คอนโทรลส์ ฯลฯ บิ๊กพาวเวอร์พร้อมบริการและยินดีให้คำปรึกษา

เปลี่ยนหลังคาเป็น เมทัลชีท

ผลงาน
featured image

งานเปลี่ยนหลังคา

หลังคากระเบื้องเมื่อถูกใช้งานหรือถูกสัมผัสกับเปลวแดดมากจนเกินไปอาจทำให้สภาพกระเบื้องมีสภาพที่เก่า เมื่อกระเบื้องหมดอายุการใช้งานไปแล้วก็จะมีสภาพที่ กรอบ แตก หรือหักชำรุดไปและไม่ทนต่อแรงกระแทก อาจทำให้หล่นหรือตกลงมาเป็นอันตรายต่อพนักงานได้  บริษัทบิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด  มีช่างผู้ชำนาญงานรื้อเปลี่ยนหลังคา และทางบริษัทเราสามารถให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำกับลูกค้าได้

บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จํากัด

ผลงาน
featured image

บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จํากัด

เป็นบริษัทที่ขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ผลิตประกอบสายไฮโดรลิคเบรคสำหรับยานยนต์ และผลิตประกอบสายน้ำยาเครื่องปรับอากาศและสายพวงมาลัยพาวเวอร์สำหรับยานยนต์-ผู้ผลิต

บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย มีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับทางด้านหลังคา ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจกับ บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลายในเรื่องของงาน ซ่อมรั่ว รอยแตกร้าว  ตลอดจนแก้ไขปัญหาซ่อมแซ่มน้ำรั่วซึมบริเวณหลังคา ทางบริษัทของเราพร้อมและยินดีเข้าไปตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าทันที

 

TTK Logistics (Thailand) Co., Ltd.

ผลงาน
featured image

TTK Logistics (Thailand) Co., Ltd.

เป็นบริษัทที่บริการเกี่ยวกับ (รับจ้างบรรจุหีบห่อและให้บริการคลังสินค้า) บรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และวัตถุดิบต่างๆ เป็นบริษัทที่มีขนาดโรงงานที่ใหญ่ มีบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์อีกมากมายภายในตัวอาคาร ดังนัันบริษัทจึงต้องได้รับการดูแล จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ ที่พร้อมบริการงานทางด้านหลังคา ให้กับคุณลูกค้า