Our Blog

Our Blog

บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงาน
featured image

บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด  ประกอบกิจการประเภทการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์  สายไฮโดรลิคเบรค  และผลิตประกอบสายน้ำยาเครื่องปรับอากาศและสายพวงมาลัยพาวเวอร์สำหรับยานยนต์   ไว้วางใจให้บริษัท บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย ดูแลหลังคาและการควบคุมความร้อนในอาคารโดยใช้สีเซรามิคกันความร้อน Temp Coat ที่นำเข้าจากบริษัทฯ แม่ที่ประเทศญี่ปุ่น   ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนใต้หลังคาและหยุดการขยายตัวของหลังคา Metal Sheet  ไม่ให้เกิดการขยายตัวของแผ่นหลังคา