การก่อสร้าง

การก่อสร้าง

การก่อสร้าง

Big Power Supply มีวิศวกรชาวญี่ปุ่น ที่มีความชำนาญงาน มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี คอยควบคุมงาน พร้อมทีมงานมืออาชีพ ทำงานตั้งแต่ฐานราก จนสร้างโรงงานเสร็จ ทั้งการสร้างโรงงานใหม่ และงานซ่อมแซมปรับปรุงโรงงานเก่า ทีมงานได้ผ่านการอบรมเซฟตี้ทุกคน และ ทีมงานใช้คนไทย 100% การทำงานเราใช้มารตฐานญี่ปุ่น เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน การคุณภาพของงาน สำเร็จลุล่วงตามทันกำหนดการที่กำหนด ทุกๆขั้นตอนการทำงาน จะมีการตรวจสอบเพื่อได้ให้ได้คุณภาพสูงสุด ตามที่ลูกค้าต้องการ เราเป็นมืออาชีพที่มีผู้เชียวชาญในด้านการก่อสร้าง เราได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น Benz, KYB, Nissan, LG, Honda, SIG Combibloc, Osotspa และอื่นๆอีกมากมาย เราบริการแบบเป็นกันเอง พูดคุย ให้คำปรึกษาได้อย่างสบายใจ โดยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชี้แนะในส่วนต่างๆ ได้ตลอดเวลา แม้กระทั้งอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ เรามีบริการแบบครบวงจร พร้อมราคาที่เหมาะสมที่สุด ให้กับคุณเพื่อความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า เรามีปริมาณแรงงาน ที่มีฝีมือ และ ประสบการณ์ก่อสร้างกว่า 500 คน ที่เป็นคนไทย 100% พร้อมวิศวกรควบคุมงานมืออาชีพและโฟร์แมน ความมั่งคงทางการเงินด้วยระบบการชำระแบบ “เห็นงานก่อนชำระเงิน” พร้อมหนังสือค้ำประกันสัญญาก่อนก่อสร้าง ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย

ติดตั้งรวดเร็ว

บริษัทเรามีการทำแผนกำหนดการทำงาน ตามระยะเวลาที่แน่นอน แต่ละขั้นตอนจะมี โฟร์แมนควบคุมงาน เพื่อให้เสร็จตามเป้าหมายกำหนดการที่ลูกค้าพอใจ

ควบคุมงบประมาณตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทใช้วิศวกรชาวญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า 20 ปี ในงานก่อสร้าง ออกแบบ คัดวิเคราะห์ประเมิน ตามงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ให้มีความสวยงามทันสมัย พร้อมมั่นคงแข็งแรง ตรงตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานคุณภาพ

เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม และคำนึงถึง ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งทีมงานใช้ คนไทย 100% ได้ผ่านการอบรมความปลอดภัย ตามสาขางาน ที่ทำ

เพียงแค่ปรึกษากับเรา Big Power Supply คุณจะได้สิทธินี้:

  1. Free: สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อทราบถึงสภาพแวดล้อมและพื้นที่ก่อสร้างอย่างแท้จริง
  2. Free: ให้คำปรึกษาและวางรายละเอียดแผนก่อสร้าง อย่างชัดเจน ก่อนการลงทุน
  3. Free: ออกแบบภาพ Perspective (Visual 3D) เพื่อให้เห็นภาพการก่อสร้าง ก่อนการลงทุน

Big Power Supply ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการออกแบบ และรับสร้างโรงงานทั่วประเทศ

โดยให้คำปรึกษาเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน,ออกแบบโรงงาน,และดำเนินการสร้างโรงงาน จนกระทั่งวันเปิดโรงงาน การันตีด้วยโครงการต่างๆที่วางใจให้เราดำเนินการก่อสร้างแล้ว มากกว่า 100 โครงการ มั่นใจได้ในความเป็นมืออาชีพ ก่อนการตัดสินใจลงทุนปลูกสร้างอาคาร ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆรอบด้าน โดยทางบริษัท Big Power Supply

ขอเสนอแนวทางการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานทั้ง 4 ประการก่อนการตัดสินใจลงทุน

1. ปัจจัยด้านข้อกฎหมาย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปลูกสร้างโรงงาน ได้แก่ พรบ.ผังเมือง, พรบ.ควบคุมอาคาร โดยกฎหมายผังเมืองจะกล่าวถึงพื้นที่ดิน ที่เราต้องการปลูกสร้างหรือขยายอาคารนั้น สามารถปลูกสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง และสามารถปลูกสร้างได้มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น พื้นที่ดินในแถบ ติดถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง เป็นพื้นที่สีม่วง ประเภทเพื่อการอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถสร้างโรงงานได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึง พรบ.ควบคุมอาคาร โดย พรบ.ดังกล่าวจะกล่าวถึงว่าในพื้นที่ดินดังกล่าวนั้น มีกฎข้อห้าม ข้อปฏิบัติในการปลูกสร้างอย่างไรบ้าง เช่น พื้นที่ดินติดถนน ขนานถนนไม่เกิน 6 เมตร ห้ามปลูกสร้างอาคารสูง เป็นต้นดังนั้นในการที่จะพิจารณาลงทุนสร้างอาคารนั้น ข้อแรกที่ควรพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ คือข้อกฎหมาย โดยหากมีข้อสงสัยในด้านนี้ เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านผู้ประกอบการฟรี

2. ปัจจัยด้านทำเล รวมถึงสภาพทางกายภาพ

ในแง่ของทำเล การปลูกสร้างอาคาร แต่จะมีส่วนที่ต่างออกไปในการพิจารณาคือ ในส่วนนี้เราจะมองถึงสภาพทางกายภาพประกอบด้วย เช่นพื้นที่ดินที่ต้องการปลูกสร้าง หรือขยายนั้น มีสภาพอย่างไร มีลำธารภายในพื้นที่หรือไม่ทางเข้า-ออกสะดวกต่อการทำงานในอนาคตหรือไม่ ฯลฯ ดังนั้น ปัจจัยด้านทำเลนี้ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการตัดสินใจลงทุน

3. ปัจจัยด้านการเงิน

ปัจจัยด้านการเงินนี้ เป็นปัจจัยภายในของผู้ประกอบการ ต้องมีการวางแผน มิเช่นนั้นจะเป็นผลเสียอย่างมาก หากโครงการต้องสะดุดเนื่องจากภาวการณ์ขาดสภาพคล่อง

4. ปัจจัยด้านการตลาด

เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ในกรณี ที่ผู้ประกอบการต้องการลงทุนเพื่อสร้างเป็นพื้นที่การค้า โดยต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยปัจจัยนี้ จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยทางด้านการเงินโดยปัจจัยพื้นฐานทั้งสี่ประการนี้ ผู้ประกอบการต้องพยายามตอบคำถามของความเป็นไปได้ของทั้งสี่ปัจจัย หากทำได้แล้ว จะเป็นการง่ายต่อการตัดสินใจลงทุนปลูกสร้างอาคารต่อไป