Our Blog

Our Blog

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผลงาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความไว้วางใจ Big Power ให้เราช่วยแก้ปัญหา การรั่วซึม ของหลังคา เราได้ทำการวิเคราะห์และเข้าสำรวจพื้นที่จริงของลูกค้าว่า การรั่วซึมเกิดจากสาเหตุใด เราจึงใช้ ซิลิโคนเซรามิค นำเข้าจากญี่ปุ่น ทากันรั่วซึมให้ เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลังคา ให้บริการเกี่ยวกับงานกันซึมดาดฟ้า ทำให้หลังคาไม่ม้วนงอ และลอกล่อนได้ยากขึ้น และยังรับงานทาสีทั่วไปรวมไปถึงสีเซรามิคกันความร้อนด้วย มืออาชีพตัวจริงด้านงานหลังคาต้อง บิ๊กเพาเวอร์ ซัพพลาย