Our Blog

Our Blog

บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

ผลงาน
featured image

ข้าวพันดี

ข้าวไทยตราพันดี ที่อยู่ภายใต้บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ที่ใส่ใจถึงปัญหาของความร้อนสะสมที่มีอยู่ในหลังคา ที่อาจก่อให้เกิดการรั่วซึม ไว้วางใจให้บริษัท บิ๊ก พาวเวอร์ซัพพลาย  ช่วยแก้ปัญหา การรั่วซึม ของหลังคา เราได้ทำการวิเคราะห์และเข้าสำรวจพื้นที่จริงของลูกค้าว่า การรั่วซึมเกิดจากสาเหตุใด เราจึงใช้ ซิลิโคน นำเข้าจากญี่ปุ่น ทากันรั่วซึมให้ เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลังคาและเป็นมืออาชีพด้านงานหลังคาโรงงาน ให้บริการเกี่ยวกับงานกันซึมดาดฟ้า และงานทาสีทั่วไปรวมไปถึงสีเซรามิคกันความร้อน รับรองว่าไม่กลับมารั่วอีก